Bli medlem

Gör som många andra, bli medlem i ett glatt gäng hos Jönköpings Finska förening!
Som medlem har du sänkt inträdesavgift till danserna, du har tillgång till verksamhets- och möteslokaler samt får föreningens medlemstidning “Ruljanssi”, distriktets medlemstidning samt riksförbundets medlemstidning. Som medlem får du köpa 12 bastubiljetter för priset av 10.

Medlemsavgifter för 2023

Under 25 år 100 kr
Pensionär 150 kr
Vuxen 200 kr
Ensamstående med barn 200 kr
Familjekort 300 kr

Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår. I avgiften för ensamstående, och familjekortet ingår hemmavarande barn under 25 år.
För att bli medlem betalar du in det aktuella beloppet till Finska föreningens bankgirokonto eller swish och anger namn, adress, epost samt att det gäller medlemsavgift.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *